Adam Morgan

Vice VD

Linda Gustafsson

VD

Christian Loklint

Investment Manager

Osamah Sahib

Ekonomi / Administratör

Xinliang Tang

Strategisk Analytiker

Davit Tavadze

IT / Media ansvarig

Thomas Lind

Strategisk Projektledare

Chris Törnblom

Investerarrelationer