1. Fastighetsbolag inom social infrastruktur

Våra utvecklingsprojekt inom fastighetsbranschen har alltid tagit hänsyn till de olika samhällsgrupper som behöver oss mest. Vi har haft fastigheter som används av mest utsatta grupper i samhället. Något som vi är absolut stolta över. Då vi har inte bara hjälpt ett antal individer utan också försökt att vara en del av lösning på utmaningar som vårt moderna samhälle hanskas med varje dag.

2. Fastighetsbolag för en grönare miljö

Vi under senaste åren har fösökt att ta in projekt som kan bidra med hållbarhet och grönare lösningar inom fastighet och boende. Vi strävar efter att även i framtiden våra projekt ska etableras inom ramen för grönfastighet.

3. Fastighetsbolag med starka digitala lösningar i fokus

Vi försöker se till att samtliga våra tjänster som erbjuds av våra dotterbolag ska vara tillgängliga på digitala plattformar och på så sätt bidra med effektivare, lönnsammare och mer tillgängliga för våra målgrupper dvs. privatpersoner och företag.

Rapporter & Presentationer
Rapport Presentation Finansiell data Webbsändning
Kontakta oss för detaljerad information!
2021 Q2 2021 Q2 2021 Q2 2021 Q2
2021 Q1 2021 Q1 2021 Q1 2021 Q1
2020 Q4 2020 Q4 2020 Q4 2020 Q4
2020 Q3 2020 Q3 2020 Q3 2020 Q3
2020 Q2 2020 Q2 2020 Q2 2020 Q2
2020 Q1 2020 Q1 2020 Q1 2020 Q1
1 1 2 2 3 3 4

Linda Gustafsson

Investerarrelationer
Affärsidé/Verksamhet

CSR Real Estate AB är ett moderbolag som tillsammans med sina dotterbolag verkar inom fastighetssektorn. Huvudområdet är förmedling och förvaltning av fastigheter där vi skapar en stabil värdeutveckling och stabila kassaflöden över tid. Det andra området är samhällsfastigheter som vi enkelt ska kunna ställa om mellan olika verksamheter beroende på efterfrågan. Bland dotterbolagen finns även en plattform för fastighetsförmedling, städservice, fastighetsservice och trädgårdsarbete.

CSR Real Estate som moderbolag kommer genom rådgivning, projektledning och konsultation, att bidra med tillväxt av dotterbolagen samt ett antal utvecklingsprojekt inom mark och fastigheter som ägs av olika bolag inom koncernen.

För mer information var god kontakta oss

Affärsmodell

Affärsmodellen har olika delar som sammankopplas för att öka omsättning och vinstmarginaler. Modellen baserar sig på en helhetslösning med tänket att “alla behov under samma tak” vilket ska få alla intressenter att samla sig på en och samma plattform vilket skapar mervärde.