Huvudområdet är förmedling och förvaltning av fastigheter där vi skapar en stabil värdeutveckling och stabila kassaflöden över tid.

Vi kommer genom rådgivning, projektledning och konsultation att bidra med tillväxt av dotterbolag och utvecklingsprojekt inom mark och fastigheter som ägs av olika bolag inom koncernen.

  • Fokus på tillgångar av institutionell kvalitet
  • Förbättra värdet med aktiv förvaltning
  • Utformad för att generera ett konsekvent årligt kassaflöde för investerare


Våra Tjänster

Investera i fastigheter

Genom våra dotterbolag tar vi ansvar för olika intressanta utvecklingsprojekt inom fastighetsbranschen.

Facility Management

Genom våra dotterbolag erbjuder vi tjänster relaterad till fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel samt fastighetsutveckling.

Digitala Tjänster

Vårt dotterbolag House Online erbjuder en plattform med tjänster både till privatpersoner och företag inom ramen för uthyrning/inhyrning och inköp/försäljning av fastigheter.

Utveckling och etablering av lager och- företagslokaler

Dotterbolaget CSR Warehouse har lagerlokaler och ABC Business Center driver kontorshotell. På så sätt når nya målgrupper samtidigt som de utvecklar sin verksamhet i partnerskap med oss.