Om CSR Real Estate Sverige AB

Huvudområdet är förmedling och förvaltning av fastigheter där vi skapar en stabil värdeutveckling och stabila kassaflöden över tid.

CSR Real Estate som moderbolag kommer genom rådgivning, projektledning och konsultation, att bidra med tillväxt av dotterbolagen samt ett antal utvecklingsprojekt inom mark och fastigheter som ägs av olika bolag inom koncernen.

  • Fokus på tillgångar av institutionell kvalitet
  • Förbättra värdet med aktiv förvaltning
  • Utformad för att generera ett konsekvent årligt kassaflöde för investerare

För att bygga upp en balanserad portfölj kommer vi att driva investeringar i kärnplusset, mervärdet och opportunistiska strategier med huvudfokus på värdetilläggsavkastning för fonden.

Våra Tjänster

Tjänster Som Vi Erbjuder

Investera i fastigheter

Genom våra dotterbolag tar vi ansvar för utvecklingsprojekt inom fastighet.

Facility Management

Genom våra dotterbolag erbjuder vi tjänster relaterad till fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel samt fastighetsutveckling.

Digitala Tjänster

Vårt dotterbolag House Online erbjuder tjänster både till privatpersoner och företag inom ramen för utyrning/inhyrning och inköp/försäljning av fastigheter.

Utveckling och etablering av lager och- företagslokaler

Vi hjälper företag som äger lagerlokaler eller kontorshotell att nå nya målgrupper samt utveckla sin verksamhet i partnerskap med oss.