Vår vision är att bli bland de främsta fastighetsbolagen i Sverige inom segmentet gröna fastigheter.

Vår målsättning är att genom att samarbeta med flera bolag förstärka vår ställning på den svenska marknaden samt bidra med utveckling av våra partner. Vi ska inte bearbeta marknaden var för sig, utan ska istället jobba tillsammans för att ta marknadsandelar.

Vår Styrelse

Linda Gustafsson

Styrelseordförande & grundare

William Gustafsson

Syrelseledamot

Jerry Zhi Li

Syrelseledamot

Mats Gustafsson

Styrelseledamot