Vår vision är att bli ett av de största fastighetsbolagen i Sverige inom segment för gröna fastigheter.

Vår målsättning är att genom att samarbeta med flera bolag ska kuna förstärka vår ställning på den svenska marknaden samt bidra med utveckling av våra partner. Vi ska inte bearbeta marknaden var för sig, utan istället ska jobba tilsammans för att ta marknadsandelar.

Vår Styrelse

Linda Gustafsson

Styrelseordförande & grundare

William Gustafsson

Syrelseledamot

Jerry Zhi Li

Syrelseledamot

Mats Gustafsson

Styrelseledamot